Michalici

Odpust i Jubileusz

04-09-2020

facebook twitter
W ostatnią niedzielę sierpnia przeżywaliśmy w naszej parafii odpust ku czci NMP Częstochowskiej, któremu przewodniczył nasz rodak, Jubilat, ks. Dariusz Piwowarczyk SVD

Uroczystośc odpustowa ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej

Nasza gorzkowska parafia przeżywała w niedzielę, 30 sierpnia dwie piękne uroczystosci. Podczas dorocznego odpustu dziękowaliśmy za 30 lat posługi kapłańskiej naszego rodaka, ks. Dariusza Piwowarczyka SVD.
Ks. Dariusz wstapił do Misyjnego Seminarium Księży Werbistów w 1983, po ukonczeniu studiów magisterskich w dziedzinie etnografii na Uniwersytecie Wrocławskim.  Po święceniach (1990) pracował przez rok jako wikariusz w parafii św. Jerzego w Ketrzynie na Mazurach. Na misje wyjechał w 1991, najpierw do Boliwii (na 5-miesieczny kurs jezyka hiszpanskiego), a po ukonczeniu kursu - do Paragwaju (luty 1992), gdzie pracował na misji wsród Indian Ache do grudnia 1995. W grudniu 1995 wyjechał na studia doktoranckie w dziedzinie etnologii do Waszyngtonu (USA), a po obronie dokoratu (2002) pracował jako wykladowca w Divine Word College w Epworth, w stanie Iowa oraz udzielał sie we wspolnotach polsko i hiszpanojezycznych do roku 2006. W 2006 został skierowany do Niemiec, gdzie po ukończeniu kursu jezykowego rozpoczął pracę jako redaktor naczelny naukowego czasopisma "Anthropos" (https://www.anthropos.eu/anthropos/) oraz wykladowca etnologii na Fakultecie Filozoficzno-Teologicznym w Sankt Augustin koło Bonn. Obydwie te funkcje pelni do tej pory. Dodatkowo udziela sie w duszapasterstwie niemiecko- oraz polskojezycznym, w Bochum, w Zaglebi Ruhry... Wyklada też (jako wizytujacy profesor)  w Instytucie Etnologii Uniwersytetu Jagiellonskiego.

Czcigodny Jubilat przewodniczył uroczystej sumie odpustowej o godz. 11.00 i wygłosił okolicznościowe kazanie. Wraz z nim mszę świętą koncelebrowali kapłani; Ksiądz Proboszcz Stanisłąw Słowińśki oraz Przełożony Domu Zakonego w Pawlikowicach, ks. Piotr Bieniek CSMA.
Na poczatku przedstawiciele rodzinnej parafii: dzieci w strojach krakowskich, ministranci a także Rada Parafialna, przywitali dostojnego gościa, składając serdeczne życzenia. W radosnej i podniosłej atmosferze przeżywaliśmy Mszę św., dziękując za dar sakramentu kapłaństwa naszego Rodaka i modląc się o nowe powołania.

Na zakończenie liturgii odpustowej licznie zgromadzeni parafianie i goście przeszli w procesji Eucharystycznej, śpiewając uroczyste Te Deum.
Całym uroczystościom towarzyszyła piękna, wręcz upalna pogoda, a wokół placu kościelnego nie zabrakło tradycyjnych kramów...