Michalici

100-LECIE PARAFII

30-08-2023

facebook twitter
W niedzielę, 27 sierpnia 2023 roku, Metropolita Krakowski, abp Marek Jędraszewski odprawił w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie Mszę św, dziękczynną w 100-lecie erygowania parafii...

Uroczystości Jubileuszowe pod przewodnictwem abp Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego rozpoczęły się w niedzielne przedpołudnie... O godz. 11.00 hejnał oznajmił początek Czuwania Maryjnego, prowadzonego przez Scholę Parafialną, parafialny chór "Angelicus" oraz orkiestrę "Hejnał" z Byszyc.
O 11.30 wyruszyła uroczysta procesja liturgiczna, której przewodniczył abp Marek Jędraszewski, serdecznie powitany przez gorzkowskich parafin i obecnego proboszcza, ks. Stanisława Słowińskiego CSMA. Pośród przybyłych gości koncelebrowali Mszę św. także wcześniejsi proboszczowie - ks. Antoni Obrzut CSMA (1990 - 1996), ks. Eugeniusz Rycerski CSMA (1996 - 2005), ks. Adam Żurad CSMA (2005 - 2014). Ze wzdlędu na obowiązki zakonne nie mógł przybyć obecny ks. Stanisław Kalisztan CSMA 2014 - 2019).

W serdecznym powitaniu przedstawiciele parafii wyrazili radość z przeżywanego jubileuszu i z obecności Pasterza Diecezji, składając w darze krzyż z drewna i soli, przygotowany na tę okazję przez wielickich górników. Ten krzyż jest znakiem naszej wierności Chrystusowi i Kościołowi, i źródłem nadziei na następne dziesięciolecia istnienia tutejszej Wspólnoty...

Wyrazem minionych i przyszłych dziesięcioleci był także piękny wieniec dożynkowy, przygotowany przez rodzinę Mariana Ślęczki - uroczyście poświęcony podczas Dożynek Parafialnych w święto Matki Boskiej Zielnej, 15 sierpnia, a dzisiaj niesiony w procesji eucharystycznej (z tym wieńcem udamyy się także na ogólnopolskie dożynki na Jasną Górę). W nim niejako zbiera się to, co stanowi naszą Wspólnotę parafii w Gorzkowie - wiarę zakorzeniona od pokoleń i troskę żyjącego tu ludu o jej przekazywanie.

Całą tę historię wyrażały słowa odczytane podczas Czuwania Maryjnego przez jedną ze scholanek: "Historia życia religijnego rodzin przynależących dziś do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie sięga bardzo dawnych czasów…, bo lud tutaj żyjący, od ponad tysiąca lat jest przecież chrześcijański! Miejscowości, z których została utworzona, należały do o wiele starszych parafii: w Wieliczce, w Dziekanowicach i w Zakliczynie… To z tych parafii, z dniem 1 października 1923 roku została utworzona osobna parafia – o czym możemy przeczytać w dekrecie erekcyjnym biskupa krakowskiego, Księcia Adma Stefana Sapiechy – który w tym celu „wydzielił ze związku parafialnego w Wieliczce gminy: Gorzków, Byszyce, Bugaj i Raciborsko; z gminy Koźmice Wielkie osiedla: Podlesie, Stocznik i Równica - nadto ze związku parafialnego w Dziekanowicach przysiółek Czarnociny z Bonarówką, a w końcu ze związku parafialnego w Zakliczynie przysiółek Sikorzyniec, należący do gminy Bieńkowice, i z wyżej wymienionych gmin, osiedli i przysiółków ustanowił samodzielną parafię”.
Tak rozpoczęła się historia tych minionych stu lat…, ale zanim do tego doszło, kilkanaście lat wcześniej tutejsi mieszkańcy wraz z ks. Stanisławem Hałatkiem, proboszczem i dziekanem z Wieliczki, rozpoczęli budowę naszej świątyni na gruncie podarowanym przez Stanisława Stachurę, gospodarza z Gorzkowa. Budowę rozpoczęto w 1910 roku, a już trzy lata później można było odprawiać w jej murach, na razie tylko świąteczne nabożeństwa… Od 1915 roku przy kościele w Gorzkowie zamieszkał na stałe kapłan, ks. Władysław Jettmar, delegowany z wielickiej parafii. W ciągu czterech lat wojennych włożył bardzo dużo pracy w tworzenie tutejszej wspólnoty. Gorliwie posługiwał na niwie dusz ludzkich, mimo ciężkich warunków wojennych prowadził nadal budowę świątyni. To za jego staraniem i dzięki nadzwyczajnej ofiarności parafian, sprowadzono z Krakowa obraz Matki Bożej Częstochowskiej i umieszczono w głównym ołtarzu na uroczystość konsekracji świątyni w dniu 27 sierpnia w 1916 roku. Ks. Władysław Jettmar był gorliwym pasterzem i taki pozostał w pamięci jemu współczesnych, a także następnych pokoleń tutejszych parafian. Zmarł podczas epidemii „hiszpanki”, 26 października 1918 r., posługując ciężko chorym.

Po śmierci księdza Władysława Jettmara przy kościele filialnym w Gorzkowie posługiwali kolejni kapłani z wielickiej parafii, wśród nich ks. Jan Górnisiewicz, który uzyskał u Metropolity Krakowskiego erygowanie samodzielnej parafii ku większej chwale Bożej i dla ułatwienia sprawy zbawienia dusz… I tak trwa ta historia duszpasterzowania pośród tutejszego ludu, najpierw księży diecezji krakowskiej, a od 1956 roku księży ze Zgromadzenia Św. Michała Archanioła. Ta „historia” zgromadziła nas dzisiaj, stając się okazją do dziękczynienia Wszechmogącemu Bogu za łaski, jakich udzielił w swoim miłosierdziu w mijającym stuleciu…"

W czasie uroczystej sumy odpostuwej, główny celebrans, abp Marek Jędraszewski wyraził radość z tak znamienitego jubileuszu, składająć życzenia wszystkim duszpasterzom i parafianom, i wskazując na wielkie znaczenie nadania tej parafii tytułu Królowej Polski - Matki Bożej Częstochowskiej. Wskazał na wielkie znaczenie tego tutułu dla wolności Polski, która wówczas odradzała sie po zaborach, i zachęcał, aby z ufnością "uciekać się pod Jej opiekę, bo jest naszą Matką i Królową".

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Arcybiskup poświęcił pamiątkową tablicę, która będzie znakiem tego jubileuszu i całej historii tutejszej parafii - wyrazem wdzieczności za dobrodziejów i budowniczych tego kościoła, za każdą chrześcijańską rodzinę, a szczególnie za Kapłanów - głosicieli Chrystusowej Ewangelii, i za powołania kapłańskie i zakonne z tutejszych rodzin.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Boże, Stwórco i Ojcze wszystkich ludzi, Ty posłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa, który gromadzi nas w swoim Kościele, uświęca i karmi w drodze do wieczności. Bądź uwielbiony w naszej Wspólnocie, zgromadzonej w Twoje imię. Umacniaj jej wiarę i spraw, aby świętując ten wielki Jubileusz, odnawiała się i wrastała duchowo. Obdarz wieczną nagrodą zmarłych fundatorów, budowniczych i dobrodziejów tego kościoła oraz wszystkich duszpasterzy, i wprowadź ich do swojej wiekuistej świątyni. Błogosław także nam, którzy z wdzięcznością wspominamy początki tej Parafii, kładąc tę pamiątkową tablicę, abyśmy sami byli żywymi kamieniami tej budowli, którą Ty sam wznosisz mocą Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wspólne dziękczynienie zakończyła procesja echarystyczna wokół świątyni i uroczyste Te Deum za tak piękny Jubileusz, w którym licznie wzięłi udział parafianie i goście z sąsiednich parafii. Pośród gości byli obecni wyżsi przełozeni Zgromadzenia św. Michała Archanioła, które od 67 lat posługuje w Gorzkowie:
- Przełożóny Generalny, ks. Dariusz Wilk CSMA
- Wikariusz Generalny, ks. Krzysztof Poświata CSMA
a także, oprócz wspomnianych już byłych proboszczów, inni michalici: ks. Piotr Bieniek, ks. Robert Giza, ks. Andrzej Mroczkowski, ks. Leszek Kut i diakon Rafał Rębisz.
Swoją obecnością zaszczycił nas także nasz rodak, ks. Dariusz Piwowarczyk SVD, kapłani z dekanatu Wieliczka-Zachód oraz z sąsiednich parafii, siostry zakonne pochodzące z gorzkowskiej wspólnoty: s. Brygida Machna CBM, s. Ines Chlebda CSSF, s. Justyna Wandas USJK, s. Marta Siokora SM, s. Maria Porąbka /pasterzanki/.

 

 

 

Wszystkim uczestnikom jubileuszowych uroczystości składamy serdeczne podziękowania, zapeniając o wspomnieniu w modlitwie przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie.