Michalici

Błogosławieństwo URBI ET ORBI

27-03-2020

facebook twitter
Dziś wieczorem papież udzieli błogosławieństwa całemu światu…, modląc się o zatrzymanie pandemii.

W piątek 27 marca o godz. 18.00 papież Franciszek poprowadził modlitwę na dziedzińcu bazyliki św. Piotra, przy pustym placu...

- Ojciec Święty zaprosił wszystkich do duchowego udziału za pośrednictwem środków przekazu. Podczas nabożeństwa czytane było Słowo Boże (Mk 4, 35-41), następnie po rozważaniu papieża trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, a na koniec papież Franciszek udzieli błogosławieństwa "Urbi et Orbi" z darem odpustu zupełnego

- W tym czasie przed Bazyliką św. Piotra był wystawiony obraz Maryi – Ocalenie Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani) z Bazyliki Matki Bożej Większej oraz cudowny Krzyż z kościoła św. Marcelego. Przed tymi wizerunkami Pana Jezusa oraz Matki Bożej rzymianie modlili się w minionych wiekach o ustanie epidemii i zostali wysłuchani, jak czytamy w licznych dokumentach. Z XV-wiecznym krucyfiksem z kościoła San Marcello al Corso związane są dwa wydarzenia z XVI wieku, uznawane za cudowne. Najpierw w 1519 r. jako jedyny element wyposażenia ocalał on z pożaru tej świątyni. Trzy lata później niesiony był w procesji pokutnej, z którą łączy się ustanie w Rzymie dżumy.

- Dzięki duchowemu uczestnictwu w modlitwie prowadzonej przez Ojca Świętego mogliśmy doświadczyć wspólnoty i jedności Kościoła na całym świecie w tym trudnym czasie. Bóg jest blisko każdego z nas, kierujmy do Niego nasze prośby o pokój w sercu. Bądźmy razem, pomagajmy osobom potrzebującym, szczególnie chorym i starszym, niech nikt nie będzie pozostawiony sam sobie. Wspierajmy organizacje charytatywne, które niosą pomoc. Pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa określonych przez służby sanitarne. Ich przestrzeganie jest wyrazem odpowiedzialności i chrześcijańskiej miłości bliźniego...

Zapraszamy do odsłuchania modlitwy za TV TRWAM