Michalici

IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego

25-04-2020

facebook twitter
W niedzielę rozpoczyna się XII Tydzień Biblijny - "Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia". Jest to równocześnie Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, który zaprasza nas do zakochania się w Biblii...

Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Od III Niedzieli Wielkanocnej, 26 kwietnia 2020 r., przeżywamy XII Tydzień Biblijny pod hasłem Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia. Inauguracji Tygodnia Biblijnego, która odbywa się w Niedzielę Biblijną, od czterech lat towarzyszy Narodowe Czytanie Pisma Świętego. To ważne wydarzenie jest niejako owocem przeżywanej w 2016 roku 1050-tej rocznicy Chrztu Polski. W tym roku odbywa się już po raz czwarty, a do wspólnotowej lektury została wybrana Ewangelia według św. Mateusza. „Głównym celem Narodowego Czytania Pisma Świętego rozpoczynającego Tydzień Biblijny, jest zaproszenie wierzących do osobistej, codziennej lektury i rozważania fragmentu Pisma Świętego, który otrzymamy w kościele – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. Podczas tegorocznego Tygodnia Biblijnego chcemy uczcić 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Ten wielki Papież przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata. Wypełniał posłannictwo zlecone apostołom i ich następcom przez zmartwychwstałego Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19)".

Słowo Boże ukształtowało naszą tożsamość jako Polaków i stanowiło światło w najtrudniejszych chwilach naszego narodowego życia. Także w obecnym czasie, kiedy jako społeczeństwo zmagamy się z pandemią o globalnym zasięgu, niesie ono siłę zmartwychwstałego Chrystusa i pociechę Ducha Świętego, motywuje do służby i do poświęcenia. Serdecznie zachęcamy wszystkich parafian, abyśmy w tym pięknym dniu Narodowego Czytania Pisma Świętego, a także przez cały Tydzień Biblijny zechcieli dzielić się skarbem Ewangelii. W tym roku zachęca nas do tego motto: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego”, i jest nawiązaniem do przeżywanego roku duszpasterskiego, którego treścią jest Eucharystia. Słowo Boże i Eucharystia to żywy Bóg.

 

 

 

Zaglądnij, by znaleźć Słowo dla Siebie...
Jak? Zatrzymaj się na chwilę przed Naświętszym Sakramentem, lub stań /uklęknj/ przed Krzyżem w swoim domu, pomódl się o światło Ducha Swiętego i proś o Słowo dla Siebie na dziś /na każdy dzień Tygodnia Biblijnego/ - a potem może tak zostanie u Ciebie na dłużej. Żyj Słowem, które jest "Ciałem Chrystusa", jak pisał św. Hieronim (por. Adhortacja Verbum Domini nr 56).

W dniu Narodowego Czytania wybierz dla siebie fragment z Ewangelii wg św. Mateusza i z Księgi Syracha...

/storage/_PARAFIE/Gorzkow/Pliki PDF/NarCzytanie.pdf