Michalici

Podsumowanie kolędy

26-02-2020

facebook twitter
W pierwszą niedzielę lutego Ksiądz Proboszcz podziękował parafianom za spotkania podczas Wizyty Duszpasterskiej...

PODSUMOWANIE KOLĘDY

Pragnę podziękować za duszpasterskie spotkania, zwłaszcza że była to pierwsza kolęda nowego proboszcza. Bóg zapłać za ofiary składane przez rodziny z racji kolędy. Dziękuję ks. Leszkowi, który zaplanował cały program kolędy i przygotował posługę Służby Liturgicznej: podziękowanie kieruję do Ministrantów i dziewcząt ze Scholi, które po raz pierwszy posługiwały podczas kolędy - a parafianom dziękujemy za ofiary składane jako podziękowanie za całoroczną posługę Służby Liturgicznej w naszej parafii. Szczególne podziękowanie składam ks. Eugeniuszowi, który podczas naszego kolędowania sam odprawiał wieczorne msze św. i nabożeństwa.

1/ Po pierwszej mojej kolędzie chcę najpierw przekazać zachętę do pięknego życia chrześcijańskiego w rodzinach. Odwiedziliśmy z ks. Leszkiem 677 rodzin, co stanowi ok. 88 % wszystkich rodzin naszej parafii (a jest ich 760): są zatem rodziny, które nie przyjęły księdza z błogosławieństwem na nowy rok. Jest wiele młodych małżeństw tworzących katolickie rodziny, ale także niestety są małżeństwa niesakramentalne i można też zauważyć, że niektórym to w ogóle nie przeszkadza.
Cieszymy się nowymi rodzinami, które zamieszkały w ubiegłym roku na terenie naszej parafii. Pragnę prosić Was wszystkich o modlitwę za nasze małżeństwa i rodziny, aby stały na straży Bożego Prawa w swojej wspólnocie i strzegły chrześcijańskich wartości, troszcząc się o dobre wychowanie swoich dzieci. Przez to będą dawać świadectwo, tak bardzo potrzebne współczesnemu światu. Zanośmy tę modlitwę przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, Papieża Rodziny.

2/ Popołudniowe kolędowanie pozwoliło spotkać się prawie z całymi rodzinami; z dziećmi, młodzieżą i rodzicami - za co serdecznie dziękujemy. Ponieważ dzieci i młodzież chodzą do różnych szkół i nie ze wszystkimi mamy kontakt podczas katechezy, chcę zwrócić uwagę na większą troskę o obecność dzieci i młodzieży na niedzielnej mszy św. Dobrze by było, aby wszystkie dzieci starały się przychodzić do swojego kościoła parafialnego... Przy tej okazji przypomnę rodzicom, którzy posyłają dzieci na katechezę do innych szkół, że sakramenty chrztu, pierwszej komunii i bierzmowania udzielane są we własnej parafii. Jeśli jest jakaś okoliczność, że chcecie je posłać w innej parafii, to najpierw trzeba uzyskać zgodę swojego proboszcza…
Zdarza się, niestety, że młodzież, która uczy się w szkole średniej, nie uczęszcza na katechezę, a rodzice wyrażają na to zgodę. Jeśli, nie daj Boże, było by tak, to przypominam rodzicom o przysiędze składanej podczas swojego sakramentu małżeństwa oraz przy chrzcie dziecka, „że z miłością przyjmą i po katolicku wychowają potomstwo!” Brak katechezy w czasie szkolnej edukacji jest wielką szkodą w rozwoju religijnym i duchowym, a rodzice (i młodzież oczywiście) zaciągają wielką winę moralną… Proszę zwrócić na to uwagę!

3/ Podczas kolędy była możliwość rozmowy także o sprawach gospodarczych, o których m. in. pisałem wcześniej w Informatorze. Dziękuję za wiele zatroskania i dobrych rozmów na ten temat /niektórzy nawet wypisali całą listę tych ważnych spraw - za co tym bardziej dziękuję/. Będziemy pochylać się nad tymi potrzebami, korzystając z pomocy członków Rady Duszpasterskiej, ale zachęcam wszystkich do takiego zainteresowani i pomocy. Mam też nadzieję na rozszerzenie Rady Parafialnej, być może poprzez wybór wg prawa obowiązującego w Archidiecezji Krakowskiej.
Będziemy zatem analizować możliwości i kolejność podjęcia koniecznych inwestycji, a także gromadzenia funduszy na ich finansowanie. Dziękuję za składane dotychczas ofiary, zarówno w trzecią niedzielę miesiąca, jak i wpłacane na konto. Co dwa miesiące (w ostatnią niedzielę) będą nadal zbierane ofiary do puszek na sprzątanie i wystrój naszego kościoła. Najbliższa zbiórka będzie zatem w ostatnią niedzielę lutego. Każdą rodzinę prosimy także o składanie ofiar na utrzymanie porządku na cmentarzu, w dotychczasowej kwocie 40 zł., w kopertach z adresem, aby można było zapisać w specjalnej Księdze. Wywóz odpadów z cmentarza, to kwota ponad 12 tyś zł. rocznie.