Michalici

Potrzeba modlitwy i zawierzenia Bogu!

18-03-2020

facebook twitter
W dobie wielkiego zagrożenia dla Polski i całego świata, potrzeba ufnej modlitwy i zawierzenia Bogu. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei - cała swoją ufność pokłada w Bogu i nigdy nie poddaje się zwątpieniu.

W dobie wielkiego zagrożenia dla Polski i całego świata, potrzeba ufnej modlitwy i zawierzenia Bogu. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei - całą swoją ufność pokłada w Bogu i nigdy nie poddaje się zwątpieniu. I chociaż doświadcza lęku, to potrafi i chce oddać to wszystko swojemu Stwórcy, w którego ręku jest cały wszechświat.

"Do Pana należy ziemia i wszystko co ją napełnia" (Ps 24, 1).
Żyjąc tą prawdą, nie możemy poddać się lękowi, ale z ufnością wołać o miłosierdzie dla nas i całego świata, o ustanie epidemii...

Drodzy Parafianie!
Zachęcam Was i proszę o taką duchową łączność i dobre przeżywanie Wielkiego Postu. Możemy wykorzystać ten "czas odosobnienia", aby przeżyć osobiste rekolekcje. Bo sytuacja skłania nas wszystkich do refleksji i do zastanowienia się nad swoim życiem, nad swoim chrześcijańskim powołaniem - nad wiernością łasce wiary, otrzymanej na Chrzecie Świętym.

To prawda, nie możemy spotkać się w niedzielę w kościele, tak jak czyniliśmy to do tej pory - w dużych grupach, ale możemy przyjść do świątyni o każdej porze dnia: w niedzielę i dzień powszeni, aby nawiedzić Najświętszy Sakrament. KOŚCIÓŁ JEST CAŁY CZAS OTWARTY - i możemy to uczynić w mniejszych grupach - zachowując pewnien dystans, aby zaczerpnąć sił duchowych. Każdego dnia od 17.00 - 18.00 trwa adoracja Najświętszego Sakramentu i odmawiany jest Różaniec - bo tylko Eucharystia i Różaniec uratują Polskę i świat od tej zarazy. Dlatego nie pozwólmy sobie wytrącić z rąk tych Bożych narzędzi... O godz. 18.00 udzielane jest Błogosławieństwo Eucharystyczne, a po nim sprawowana jest Msza Święta.

Kto nie może przyjść do kościoła, z różnych powodów - podeszłego wieku, choroby, lęku, który jest zrozumiały, potrzebnej ostrożności - może i powinien łaczyć się duchowo ze wspólnotą Kościoła, w którą jest właczony przez Chrzest. Myślę, że to jest czas na głębsze zrozumienie istoty Kościoła, którym wszyscy jesteśmy - tworzymy Go zawsze, w każdej chwili życia i tak samo jesteśmy za Niego odpowiedzialni. Chrystusowe słowa: "Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18, 20) są dla nas dziś szczególnyn światłem. Jestem sam w domu..., modlę się w jedności z Kościołem; jestem ze swoim małżonkiem, ze swoimi dziećmi, wnukami - modlę się w Kościele Domowym, który tworzę, łacząc się duchowo z całą Wsólnotą Kościoła. "Kto wierzy, nigdy nie jest sam" - przypomniał nam papież Benedykt XVI na Krakowskich Błoniach w 2006 roku. Musimy tę prawdę teraz w sposób szczególny rozważyć...

W tych dniach zagrożenia epidemicznego jesteśmy zaproszeni, aby łaczyć się z duchowo z Kościołem w Polsce o konkretnej godzinie na modlitwie błagalno - wynagradzającej. To godzina Apelu Jasnogórskiego... Od 20.30 zaproszeni jesteśmy do MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ w swoich Domowych Kościołach, w jedności z całym Episkopatem, ze swoimi Duszasterzami i wszystkimi Braćmi I Siostrami - w duchowej łącznosci z Jasną Górą, Ołtarzem Ojczyzny. Proszę Was o taką modlitwę w swoich domach, a my trwamy w tym samym czasie przed Najświętszym Sakramentem na naszej kapłańskiej, zakonnej modlitwie...

Kto może, ZAPRASZAM NA MODLITWĘ DO KOŚCIOŁA - zachowując zalecaną liczbę wiernych, przepisy sanitarne i pewien dystans - aby w małych grupkach trwać przed Najswiętszym Sakramentem, w piątek o godz. 17.30 rozważać stacje Drogi Krzyżowej, a w niedzielę uczestniczyć o zwykłych godzinach na Mszach świetych i na Gorzkich Żalach. Cały czas również jest możliwość skorzystania ze Spowiedzi Świętej...,  do której serdecznie gzachęcam. Kto nie może przystąpić do Komunii Sakramentalnej - może to uczynić w sposób duchowy, wzbudzając w sobie pragnienie zjednoczenia z Chrystusem w Eucharystii.

Drodzy Moi
Wszystkich Was obejmujemy naszą kapłąńską modlitwą, szczególnie zapewnaijąc o duchowej trosce względem ludzi starszych, samotnych i chorych. Kto potrzebowałby sakramentalnej posługi w domach, może o taką posługę zawsze poprosić. Zadbajmy także, aby nikt nie cierpiał niedostatku z powodu utrudnień związanych z epidemią - zachęcamy do sąsiedzkiej pomocy i zainteresowania się, czy ktoś samotny nie potrzebuje rozmowy (w tym czasie najlepiej telefonicznej), badź zrobienia zakupów lub innej posługi.

Życzymy zdrowia i wytrwałości, a łącząc się duchowo z Wami wszystkimi, udzielamy Wam kapłańskiego błogosławieństwa.
Ksiądz Proboszcz wraz ze Współbraćmi.