Michalici

Potrzeba żarliwej modlitwy...

24-03-2020

facebook twitter
Włączmy się w modlitwę wszystkich chrześcijan na świecie, którzy 25 marca - w święto Zwiastowania Pańskiego - złączą się w ufnym wołaniu o zmiłowanie Nieba...