Michalici

Rekolekcje Wielkopostne

21-03-2021

facebook twitter
W V Niedzielę Wielkiego Postu zostaliśmy zaproszeni na "rekolekcyjną wędrówkę". I choć krzyże w naszych świątyniach są zasłonięte, my chcemy popatrzeć na Chrystusa i wsłuchać się w Jego głos!

Rekolekcje to ważny i potrzebny czas...

Po raz kolejny przeżywanie Wielkiego Postu i zbliżającego się Wielkiego Tygodnia będzie dla nas, wierzących, bardzo szczególne i zapewne trudne... Ograniczenia związane z pandemią nie wszystkim pozwolą uczestniczyć w tych świętych liturgiach, podobnie zresztą jak w rozpoczętych właśnie rekolekcjach. Nie zwalnia nas to jednak od troski o rozwój naszej wiary, życia duchowego - a pewnie powinno być "naglącym wezwanie", aby z bojaźnią i drżeniem zabiegać o własne zbawienie (por. Flp 2, 12-18). To jest zadanie całego naszego życia, takie jest zaproszenie Chrystusa, naszego Zbawiciela. On wzywa nas, aby "wyjść na miejsce pustynne" i pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu.

Uczyńmy to już teraz, korzystając z nauk rekolekcyjnych (bedą tutaj dostępne do odsłuchania w likach mp3), czytając i rozważając Słowo Boże, korzystając z sakramentu pokuty i pojednania.
Przeczytaj i rozważ:

Zachęta do pracy nad zbawieniem (Flp 2, 12-18)
A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą. zyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi: a także i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną!

 

NAUKI REKOLEKCYJNE:
ks. dr Rafał Kamiński, Wikariusz Generalny CSMA
Wykładowca na UKSW w Warszawie

 

Nauka rekolekcyjna (niedziela, 21 marca)

 

 

Kazanie Pasyjne (niedziela, 21 marca)

 

 

Nauka rekolekcyjna (poniedziałek, 22 marca)

 

 

Nauka rekolekcyjna (wtorek, 23 marca)

 

 

Nauka rekolekcyjna (środa, 24 marca)