Michalici

Święto Bożego Miłosierdzia

17-04-2020

facebook twitter
To święto zrodziło się z wielkiego "pragnienia Serca Jezusa Zmartwychwstałego", który wciąż uchyla je, abyś mógł w Jego zdrojach się wykąpać i wejść do nowego życia...

Od Wielkiego Piątku przeżywamy Nowennę do Bożego Miłosierdzia... Modlitwa ta trwa w naszym parafialnym kościele, ale zapewne także wielu Parafian czyni to w swoich domach, w zaciszu własnej izdebki. To wspólne wołanie "o miłosierdzie dla nas i całego świata" jest wypełnieniem życzenia Jezusa, który mówił do św. Siostry Faustyny:

"Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz" (Dzienniczek 1209)

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia - mimo, że nadal obowiązują nas ograniczenia w ilości osób uczestniczących w liturgii w naszym kościele (PIĘĆ OSÓB!) - przeżyjmy pięknie to ważne święto, gromadząc się na rodzinnej modlitwie zwłaszcza o godz. 15.00, pomni na słowa Zbawiciela skierowane do Siostry Faustyny: Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników (Dz. 1572).

O tej godzinie w naszym kościele parafialnym będziemy trwać na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, polecając tę właśnie intencję... A wraz z modlitwą wynagradzającą pragniemy błagać za nasze rodziny, całą parafię, za Ojczyznę i świat cały - aby Pan zmiłował się nad nami i uwolnił nas od nieszczęścia epidemii. Módlmy się razem z ufnością...

Na każdej mszy św. w Niedzielę Miłosierdzia będzie wspólna adoracja, podczas której odmawiać będziemy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
MSZE ŚWIĘTE - g. 7.00; 9.00; 11.00; 16.30
GODZINA MIŁOSIERDZIA - 15.00: po wspólnej modlitwie cicha adoracja do 16.30.

 

MARATON MODLITEWNY

Od poniedziałku natomiast wracamy do codziennej adoracji o godz. 17.30 - jest to MARATON MODLITEWNY w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II, z prośbą za naszą Ojczyznę i o nowe powołania. Właczamy w tę modlitwę także intencję "o ustanie epidemii".
Kto może przyjść na chwilę modlitwy, zapraszamy do kościoła, chociaż wiemy, że musimy zachować ostrożność - ZAKŁADAMY MASECZKI, ZACHOWUJEMY ODPOWIEDNI ODSTĘP, A W KOŚCIELE MOŻE BYĆ TYLKO KILKANAŚCIE OSÓB. Jeśli ktoś zechce - a będzie w tym czasie za dużo osób - może uczestniczyć w Mszy św., stojąc poza kościołem, a do Komunii Świętej przystąpić procesyjnie, zachowując odpowiednią odległość (potem trzeba wyjść przed kościół).

Zachowujemy te wszystkie zarządzenia w duchu odpowiedzialności za siebie i za całe społeczeńśtwo i nasze państwo, i w duchu dobrze pojętej miłości bliźniego.