Michalici

Wielki Tydzień w naszej parafii...

10-04-2020

facebook twitter
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy. Po uroczystym rozpoczęciu Triduum Paschalnego, towarzyszymy Jezusowi w Jego osamotnieniu, doświadczając także sami "osamotnienia". Posługa BETANII, a także AKCJI KATOLICKIEJ - to dar!

Wigilia Paschalna

W "swiętą noc czuwania" Liturgia w naszej parafii rozpoczęła się o godz. 20.00, przy nielicznym udziale wiernych w kościele, ale w duchowej łączności poprzez internet - transmisję realizowaną na stronie parafii.

"Uroczysta liturgia Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, w której obecnie uczestniczymy, jest szczytowym momentem roku liturgicznego i całej świętej liturgii, którą sprawuje Kościół, obejmując swą treścią całą historię naszego zbawienia: począwszy od aktu stwórczego Boga, aż po dzieło zbawienia dokonane przez Chrystusa, naszego Odkupiciela, w Jego zbawczej męce, śmierci i zmartwychwstaniu" - mówił Ksiądz Proboszcz w homilii, zachęcając, aby " z je wiarą rozważać, "bo już teraz możemy doświadczyć prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym. Ma to miejsce podczas każdej Mszy Świętej, w której - jak uczył wielki papież Benedykt XVI - odsłania się zamysł miłości, który kieruje całą historią zbawienia (SC, 8). Już za chwilę Chrystus Zmartwychwstały stanie się obecny na tym eucharystycznym stole. Otwórzmy nasze serca na spotkanie z Nim i razem z ewangelicznymi niewiastami padnijmy do Jego nóg i oddajmy Mu pokłon, śpiewając radosne, Alleluja”.

Dzielmy się radością, która zagościła dziś w naszych sercach i wołajmy - Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja!

 

 

Cisza Wielkiej Soboty...

W tej ciszy przebywam wciąż rad, w tej ciszy daleki jest świat.
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.

To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech 
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. 

Ja widzę Cię Jezu mój tam, jak wiele masz sińców i ran.
Miłości Twej moc, zawiodła Cię tam, uwolnić mnie z grzechów i win...

W niezwykłej ciszy naszych kościołów przeżywamy "ciszę Wielkiej Soboty". Niech nasze czuwanie, na którym trwamy przede wszytskich w naszych domach, będzie rzeczywicie towarzyszeniem Jezusowi, który "umarł na krzyżu, który stąpił do piekieł...", aby wyprowadzić stamtąd Adama i wszystkich sprawiedliwych, a przez to nam - ludziom wszystkich czasów - otworzyć bramy nieba.

Dziękujemy Parafianom oraz Wspólnocie "Betania" i członkom Akcji Katolickiej, którzy pojedynczo lub we dwoje czuwają na modlitwie, poświecając jedną godzinę dla Pana i dla Bliźniego. Tak jesteśmy pewni, że kościół nigdy nie jest pusty - a inni chętni zawsze mogą przyjść na chwilę adoracji.
Zapraszamy do uczestnictwa w Liturgii Wigilii Paschalnej poprzez łacze internetowe... Początek liturgii o godz. 20.00

 

Wielki Piątek Męki Pańskiej

„Jezu mój, dziękuję Ci za tę księgę,
którą otworzyłeś przed oczyma duszy mojej.
Tą księgą jest męka Twoja dla mnie z miłości podjęta.
Z tej księgi nauczyłam się, jak kochać Boga i dusze.
W tej księdze zawarte są dla nas skarby nieprzebrane.
O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie
w Twoim męczeństwie miłości” (Dz. 304).

O godz. 15.00 rozpoczęlismy Nowennę przygotowującą nas do święta Miłosierdzia Bożego, a po niej została odprawiona Droga Krzyżowa - przy prawie pustym kościele, w łaczności z wszytskimi, którzy w sposób duchowy uczestniczą w tych liturgiach. Towarzyszyły nam słowa św. Faustyny i bł. Michała Sopoćko...

Niech słowa Jezusa zapisane przez św. Faustynę zapadną nam głebokow serca:
"Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz".

Trwajmy zatem na modlitwie, adorując naszego Pana - wpatrzeni w Krzyż i Najświętszą Hostię.

 

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej i "Ciemnica"

Uroczystą liturgią Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne - mówił Ksiądz Proboszcz, przewodnicząc wielkoczwartkowej lirugii. Ta liturgia jest rzeczywiście uroczysta - mimo tego, że doświadczamy obecnie „pustki” naszych świątyń, a wielu, którzy pragnęliby być w naszej parafialnej świątyni, musi pozostać w domach… Kościół jednak celebruje tę Liturgię w jedności - złączony duchowo i pamietający o wszystkich swoich członkach, o wszystkich ludziach żyjących na świecie…
Podobnie My - wspólnota gorzkowskiej parafii - łączymy się dzisiaj przede wszystkim w sposób duchowy, odczuwając głębokie pragnienie trwania na modlitwie. Witamy zatem te osoby, które są w naszej parafialnej świątyni, pozdrawiamy tych parafian, którzy łączą się z nami za pośrednictwem transmisji internetowej oraz otaczamy pamięcią i duchowym wsparciem wszystkich, którzy trwają na modlitwie w swoich domach.

Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej odbyła się procesja do Ciemnicy, gdzie trwa adoracja indywidualna wg programu, który jest zamieszcony poniżej.

 

Święta Paschalne w naszej Parafii

Rozpoczynamy uroczysty obchód Świąt Paschalnych - Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten czas tak bardzo podniosły i pełen duchowej radości mamy w TYM ROKU przeżywać z wielkim bólem, bo nie możemy tak licznie zgromadzić się na Świętej Liturgii, jak to zwykle czynimy. Przyjmujemy to w duchu wiary i chrześcijańskiej miłości bliźniego, ofiarując to trudne doświadczenie jako współcierpienie z Chrystusem „umęczonym za nasze grzechy”. O taką postawę prosimy wszystkich Parafian, zachęcając równocześnie i prosząc, aby każdy łączył się duchowo z naszą świątynią i Duszpasterzami, którzy zwyczajnie i uroczyście chcą sprawować Liturgię Wielkiego Tygodnia - a nasz ból i smutek na pewno przemieni się w wielką radość, bo Radość Wielkanocna wypływa z wiary, skarbu zaszczepionego w naszych sercach przez łaskę Boga. I nie może jej zmącić ani tym bardziej odebrać nawet takie doświadczenie!
Z Paschalnego Źródła wypływają zdroje naszego zbawienia. Zachęcamy zatem, aby przeżywać ten czas gorliwiej, zanurzeni w „miłosierdziu Pana”, które nieustannie wypływa z sakramentów Pojednania i Eucharystii. Jeśli ktoś nie mógł skorzystać ze spowiedzi, niech odnowi w sobie świadomość tzw. żalu doskonałego (o tym uczy nas Katechizm w numerach 1452n ), a kiedy tylko będzie taka fizyczna możliwość, wtedy powinien przystąpić do sakramentalnej spowiedzi. I korzystajmy codziennie z daru Komunii Duchowej (gdy nie możemy przyjść, aby przyjąć Chrystusa w sposób sakramentalny), aby kiedy nastanie taka możliwość, z jeszcze większą radością i wiarą przyjąć Świętą Hostię do swojego serca.
Zapraszamy, aby każda rodzina postarała się uroczyście celebrować Święte Triduum Paschalne, uczestnicząc w liturgiach, które będą dostępne w transmisjach telewizyjnych i internetowych... Korzystając z udzielonej dyspensy, nie popełniamy grzechu, a w sercu rodzi się święta tęsknota za Eucharystią i Wspólnotą, która gromadzi się na sprawowanie liturgii.

Święta Paschalne - Wielki Tydzień - to najważniejsze i najpiękniejsze dni Roku Liturgicznego, kiedy przypominamy sobie, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym i w mocy Ducha Świętego mamy podejmować codzienny trud gorliwego życia chrześcijańskiego. Jesteśmy Ludem Bożym, pielgrzymującym do wiecznego Domu Boga. Naszym przewodnikiem - Pasterzem jest Jezus Chrystus, Zmartwychwstały Pan, żyjący na wieki. Z odwagą i z radością wyruszajmy na wędrówkę za Chrystusem, który jest DROGĄ i PRAWDĄ i ŻYCIEM.

 

LITURGIE ŚWIĘTEGO TRIDUUM PASCHALNEGO

OD MSZY ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ LITURGIE TRIDUUM BĘDA TRANSMITOWANE NA PORTALU:
https://www.facebook.com/Parafia-Matki-Bożej-Częstochowskiej-w-Gorzkowie-100374004962406/?modal=admin_todo_tour

 

BARDZO PROSIMY, ABY ZACHOWAC WYMÓG BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO - TYLKO 5 OSÓB MOŻE BYĆ OBECNYCH NA LITURGII, A TAKŻE PODCZAS ADORACJI.

 

WIELKI CZWARTEK

18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej
          - Adoracja Pana Jezusa: do godz. 23.00.

 

WIELKI PIĄTEK

18.00 - Liturgia Wielkiego Piątku 
          - Adoracja Pana Jezusa: od 7.00 - 23.00

 

WIELKA SOBOTA

20.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej
          - Adoracja Pana Jezusa: od 7.00 - 20.00

 

WSPÓLNOTY "BETANI" I "AKCJI KATOLICKIEJ" BĘDA DBAĆ O ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ADORACJI ORAZ ABY ZAWSZE KTOŚ BYŁ OBECNY W ŚWIĄTYNI.

 

WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

6.00              - Rezurekcja - Msza św. w Poranek Zmartwychwstania
9.00             - Msza św. w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
11.00            - Suma w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
13.00           - Msza św. w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
15.00           - Msza św. w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
16.30           - Msza św. w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

 

SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA W WIELKIM TYGODNIU

Kto pragnie skorzystać ze spowiedzi sakramentalnej, może to uczynić każdego dnia w konfesjonale, lub poprosić o spowiedź w innym godnym miejscu… /np. w kaplicy lub w ławce/. Także poza liturgią można przyjąć Komunię Świętą, wg godzin podanych poniżej.

NIEDZIELA PALMOWA
KOMUNIA ŚWIĘTA POZA LITURGIĄ: g. 8.30; g. 10.30, g. 12.30; g. 14.30 /DZWONY/

PONIEDZIAŁEK - WTOREK - ŚRODA: SPOWIEDŹ i KOMUNIA ŚW. NA PROŚBĘ...
*
od 6.30 – 7.00 /przed mszą poranną/
* od 14.30 – 15.30 /w Godzinie Miłosierdzia/
* od 17.00 – 18.00 /w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu/

WIELKI CZWARTEK: MOŻLIWOŚĆ SPOWIEDZI (BEZ KOMUNII ŚW.)
g. 12.00 - 13.00; 15.00 - 16.00; 20.00 - 21.00; 22.00 - 23.00

WIELKI PIĄTEK: MOŻLIWOŚĆ SPOWIEDZI (BEZ KOMUNII ŚW.)
g. 9.00 - 10.00; 12.00 - 13.00; 15.00 - 16.00; 20.00 - 21.00; 22.00 - 23.00

WIELKA SOBOTA: MOŻLIWOŚĆ SPOWIEDZI (BEZ KOMUNII ŚW.)
g. 9.00 - 10.00; 12.00 - 13.00; 15.00 - 16.00; 18.00 - 19.00

NIE MA POŚWIĘCENIA POKARMÓW!!!

 

NIEDZIELA WIELKANOCNA
KOMUNIA ŚWIĘTA POZA LITURGIĄ: g. 8.30; g. 10.30, g. 12.30; g. 14.30 /DZWONY/

 

DLA BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY ZACHOWAĆ  WYMÓG PIĘCIU OSÓB W KOŚCIELE TAKŻE PODCZAS SPOWIEDZI. GDY JEST ZA DUŻO OSÓB, NALEŻY ZACZEKAĆ NA ZEWNĄTRZ!

Posługa sakramentalna u chorych tylko w przypadku BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa /należy najpierw ustalić z kapłanem, telefonicznie lub przez kogoś z rodziny bądź sąsiedztwa/. TELEFON: 12 250 21 39 lub 697 944 728