Michalici

Ogłoszenia parafialne i intencje

23.06-29.06.2024

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE, XII Niedziela Zwykła – 23 czerwca 2024 r.

 

1. Dwunasta Niedziela Zwykła w ciągu roku liturgicznego;
* o 16.00 zapraszamy na Nieszpory Dziękczynne połączone z Nabożeństwem Czerwcowym.

2. W tym tygodniu przypadają następujące wydarzenia i wspomnienia liturgiczne:
* w poniedziałek (24 VI), święto narodzenia św. Jana Chrzciciela. O 19.00 Msza święta przy Kaplicy w Gorzkowie dedykowanej temu świętemu;
* w środę Nieustająca Nowenna do Matki Bożej o 17.45;
* w czwartek od 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa i nieustająca Nowenna do bł. Bronisława;
* w piątek (21 VI), św. Ireneusza, biskupa i męczennika;
* w sobotę uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła: msze św. o 7.00, 9.00 i 18.00. Ofiary składane w tym dniu na tacę, tzw. Świętopietrze, są przeznaczone na dzieła charytatywne prowadzone przez Stolicę Apostolską.

3. Zapraszamy do uczestniczenia w Nabożeństwach Czerwcowych w dni powszednie tego tygodnia, odprawianych po mszy wieczornej.
* od wtorku do piątku podczas Mszy św. i Nabożeństwa będziemy celebrować obrzęd Poświęcenia Rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy na wspólną modlitwę te rodziny, które pragną uczynić ten religijny akt i zawierzyć się Boskiemu Sercu. Tekst tego Aktu jest jeszcze do zabrania;
* w niedzielę, 30 czerwca, na zakończenie Nabożeństw Czerwcowych, zawierzymy Boskiemu Sercu całą naszą Parafię i Ojczyznę.

4. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę, w kopertach na tacę, na prace remontowe w naszym kościele (12.220). W ostatnią niedzielę czerwca przekażę trochę bieżących informacji gospodarczych.

5. Polecamy prasę katolicką dostępną w naszym kościele: Niedziela, Gość Niedzielny, Misyjne Drogi, dla dzieci wakacyjny miesięcznik Staś.
* na tablicy ogłoszeń jest do przeczytania Słowo Biskupów Polskich ws. Ochrony Życia oraz dotyczące Katechezy Szkolnej. Zachęcamy do zapoznania się. Za tydzień tekst przesłania będzie dołączony do Informatora Parafialnego.

6. W pierwszą sobotę lipca (6 VI) odbędzie się na Jasnej Górze IX Pielgrzymka Czcicieli i Bractwa Szkaplerza św. Michała Archanioła, z figurą peregrynującą od ponad 10 lat w parafiach naszej Ojczyzny. Również z naszej parafii pojedzie grupa pielgrzymów, którzy w strojach krakowskich będą posługiwać podczas tej pielgrzymki;
* koszt pielgrzymki: 50 zł. od osoby; dla ministrantów i scholii pielgrzymka jest darmowa. Są jeszcze wolne miejsca w autokarze. Spotkanie wszystkich uczestników pielgrzymki będzie  w pierwszy wtorek lipca.

7. Od jutra do końca wakacji kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do piątku bezpośrednio po mszy św.

8. Wszystkim parafianom i gościom dziękujemy za wspólną modlitwę; życzymy dobrej niedzieli i całego tygodnia, obfitych Bożych darów, opieki Matki Bożej i Świętych patronów. Modlitwą obejmujemy wszystkich solenizantów i jubilatów, składając najlepsze życzenia.

 

 

 

LIST KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA

Umiłowani Siostry i Bracia!
Fragment Ewangelii św. Marka (…) pozostawia nam przesłanie o królestwie Bożym, które Bóg „wsiewa” w ziemię ludzkiego serca. Teksty liturgiczne wyjaśniają, że jest to „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”. W przypowieści o ziarnku gorczycy dostrzegamy troskę Boga o życie ludzkie, o godne i właściwe warunki jego rozwoju i wzrostu, a wreszcie, o jego zbawienie. Bóg Wszechmogący jest Dawcą Życia, przez co jest obecny w poczęciu i życiu każdego człowieka. Życie nowej, unikalnej osoby ludzkiej, rozpoczyna się od poczęcia, czyli połączenia komórek matki i ojca. Od tego momentu każdy człowiek powinien mieć zapewnione pełne prawo do ochrony życia.
„Nie może istnieć prawdziwa demokracja, jeżeli nie uznaje się godności każdego człowieka i nie szanuje jego praw”- przypominał św. Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae (nr 101). Prawa każdego człowieka do życia chroni Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych UE oraz Konstytucja RP i zapisy ustawowe. Jest to elementarna zasada wpisana w naturę człowieka, której nie wolno naruszać. „Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka. Zakłada ona przekonanie, że każda ludzka istota jest zawsze święta i nienaruszalna w jakiejkolwiek sytuacji i w każdej fazie swego rozwoju” (Deklaracja Dykasterii Nauki Wiary Dignitas infinita, 91).
Obecnie jesteśmy świadkami narastającej presji zmiany prawnej ochrony ludzkiego życia w kierunku legalizacji zabijania dziecka w łonie matki. Jest to bardzo niepokojące i niezwykle groźne, dla bezpieczeństwa publicznego. Każdy człowiek dobrej woli powinien się temu sprzeciwiać. Życie bowiem, jako wartość naczelna każdego człowieka i fundamentalny element dobra wspólnego, jest dobrem podstawowym, górującym nad indywidualną wolnością innych. Nikt więc, w imię osobistej wolności, nie ma prawa decydować o życiu drugiego człowieka.
„Kościół nie przestaje przypominać, że godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od poczęcia do naturalnej śmierci” (Dignitas infinita, 47). „Nie zabijaj” i „chroń ludzkie życie" – to podstawowe zasady, którymi powinien się kierować każdy człowiek prawego sumienia. Wbrew dość powszechnej narracji, nie są one wyrazem przekonań wynikających tylko z wiary chrześcijańskiej, ale płyną ze zrozumienia samej ludzkiej natury.
Wartym podkreślenia jest, jak wielkie znaczenie dla ochrony poczynającego się życia ma kochająca się rodzina, zbudowana na trwałym małżeństwie rodziców, stanowiąca „sanktuarium życia” oraz podstawową komórkę społeczną. „Tak więc mężczyzna i kobieta zjednoczeni w małżeństwie zostają włączeni w Boże dzieło: poprzez akt zrodzenia – dar Boży zostaje przyjęty i nowe życie otwiera się na przyszłość” (Evangelium vitae, 43). Tymczasem zabójstwo dziecka poczętego powoduje poważne cierpienie psychofizyczne i duchowe, prowadząc często do rozbicia rodziny.  
Wyrażamy wielki szacunek i uznanie dla matek, które z miłością służą życiu i chronią swoje dzieci nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Świadczą one o tym, że radość, piękno i wielkość miłości macierzyńskiej wyrażają się w nieprzemijającej trosce o dobro dzieci niezależnie od okoliczności.
Zwracamy się także do ojców, których rolą jest ochrona rodziny, a zwłaszcza kobiet w stanie błogosławionym oraz ich dzieci. Wasze pełne miłości zaangażowanie na rzecz obrony najbardziej bezbronnych, potrzebujących szczególnego wsparcia, jest niezastąpione. Tym bardziej więc dzisiaj nie wolno wam dystansować się od zaangażowania w prawną ochronę ludzkiego  życia.
Zdarza się jednak, że brzemienna matka znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i potrzebuje specjalistycznej pomocy. Kościół, organizacje pozarządowe i lokalne instytucje niosą ją prowadząc m.in. Domy Samotnej Matki czy Okna Życia, zapewniając wsparcie materialne, prawne i psychologiczne. Tej pomocy nie może nigdy zabraknąć również ze strony państwa. Wszyscy jesteśmy do niej zobowiązani.
Troska o życie wyraża się także przez to, że nie wolno zmuszać lekarzy, personelu medycznego i farmaceutów do angażowania się w proceder zabijania dzieci w okresie prenatalnym czy też osób starych i chorych. Takie działania łamią podstawowe prawo do zachowania klauzuli sumienia. 
Jako pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, a jednocześnie obywatele naszego kraju, mamy prawo i obowiązek przypomnieć – zarówno wiernym Kościoła katolickiego, jak i wszystkim ludziom dobrej woli – że jesteśmy zobowiązani do szacunku wobec człowieka, zwłaszcza wobec najsłabszych i bezbronnych. Szczególna odpowiedzialność za ich życie spoczywa na tych, którym na mocy mandatu społecznego została powierzona troska o dobro wspólne.
Papież Franciszek zwrócił się ostatnio do nas Polaków: Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu. Nie zapominajcie, że nikt nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych. Z serca wam błogosławię!” (Franciszek, Słowa do Polaków w czasie audiencji ogólnej, 20 marca 2024 r.).

Dziękując każdemu, kto w różnych wymiarach życia osobistego i publicznego służy życiu i prawdzie, w Imię Chrystusa prosimy Was o wytrwałą i ofiarną obronę Ewangelii życia. Włączmy się wszyscy do wielkiej modlitwy w tej intencji, dziś zanoszonej za wstawiennictwem Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, słowami św. Jana Pawła II (Evangelium vitae, 105)

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci,
którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet - ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej,
aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

 

Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 398. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski,
w Warszawie, w  dniu 10 czerwca 2024 r.

 

 

Oświadczenie
Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP
w związku z informacjami Pani Minister Edukacji Barbary Nowackiej przekazanymi w dniu 17 czerwca 2024 roku w stacji TVN 24,
zapowiadającymi zmiany w Rozporządzeniu o organizacji lekcji religii

Komisja Wychowania Katolickiego KEP odnosząc się do informacji przekazanych przez Panią Minister Edukacji Barbarę Nowacką wyraża stanowczy sprzeciw wobec planowanych działań, które mają na celu redukcję nauczania lekcji religii do jednej godziny tygodniowo oraz łączenie klas na lekcjach religii. Nawiązując do stanowiska Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 czerwca 2024 należy podkreślić, że zapowiadane zmiany są krzywdzące lub wręcz dyskryminujące. Ograniczają one prawa rodziców do wychowania własnych dzieci w wyznawanej wierze.

Komisja Wychowania Katolickiego pragnie przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym prawem wszelkie zmiany legislacyjne odnoszące się do nauczania lekcji w szkole powinny zostać dokonane na drodze porozumienia z Kościołami oraz związkami wyznaniowymi.

Stosownie do głosu biskupów, „zachęcamy wszystkich wiernych, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole. Szczególnie prosimy katolickich rodziców, aby odważnie zabierali głos w tej sprawie. Apelujemy także do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania”.

bp Wojciech Osial
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP
Warszawa 18.06.2024

Intencje

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH, 23 - 29 czerwca 2024 r.

XII NIEDZIELA Zwykła – 23 czerwca
7.00
          1) Za parafian
                 2) Za śp. Władysława Windaka
9.00          - Za śp. Bogdana Batko
11.00         1) Dziękczynna w 10-tą r. ślubu Adriana i Katarzyny Kapusta, z prośbą o Boże  błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej
                  2) W intencji Pawła z okazji 60-tych urodzin, z prośbą o Boże  błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej
16.00        - Nieszpory i Nabożeństwo Czerwcowe
16.30        - Za śp. Czesława Janię (20 r. śm.)

PONIEDZIAŁEK – 24 czerwca – św. Jana Chrzciciela
7.00
          - Za śp. Jana i Genowefę Kotusińskich
18.00        1) Za śp. Annę i Stefana Chlebda i zmarłych rodziców
                 2) Za śp. Jerzego Kaczora z intencji siostry Danuty z rodziną
                 - Nabożeństwo Czerwcowe
19.00        - MSZA PRZY KAPLICY ŚW. JANA

WTOREK – 25 czerwca
7.00
          - Za śp. Józefę i Franciszka Bugaj
18.00        1) Za śp. Jana Ciapę
                 2 Za śp. Marię Nowak z intencji syna Marka z żoną
                 - Nabożeństwo Czerwcowe

ŚRODA  – 26 czerwca
7.00
          - Za śp. Franciszkę Michalik (4 r. śm.), męża Kazimierza (27 r. śm.)
17.45         - Nieustająca Nowenna do Matki Bożej
18.00        1) Za śp. Janinę Ślęczka
                 2) Za śp. Stanisławę i Jana Ślęczka
                 - Nabożeństwo Czerwcowe

CZWARTEK – 27 czerwca
7.00
          - Za śp. Władysława i Genowefę Nowak
17.00        - Adoracja Najświętszego Sakramentu i Nieustająca Nowenna do bł. Bronisława
                 - Nabożeństwo Czerwcowe

18.00        1) Za śp. Helenę Grochal (5 r. śm.), męża Józefa i syna Stanisława
                 2) Za śp. Wiesława Pietrzyka z intencji żony

PIĄTEK – 28 czerwca – św. Ireneusza
7.00
          - Za śp. Renatę Stefanik
18.00        1) Za śp. Pawła Woźniaka
                 2) Za śp. Władysławę Chlebda w 30-tym dniu po śmierci
                 - Nabożeństwo Czerwcowe

SOBOTA – 29 czerwca – św. Piotra i Pawła
7.00
          - Za śp. Wojciecha i Marię Machna, zięcia Władysława Mrugałę
9.00          - Za śp. Piotra Mrugałę, brata Józefa i zmarłych rodziców
18.00        1) Za śp. Pawła Braś, ojca Stanisława i zmarłych z rodziny
                 2) Za śp. Jerzego Kaczora z intencji siostry Krystyny z rodziną
                 - Nabożeństwo Czerwcowe